Congres Volwaardig Leven | Online


29 november 2021

Online 

Volg gratis online het congres Volwaardig leven!

Een volwaardig leven voor mensen met een beperking. Een leven waarin zij naar eigen kunnen, meedoen in de samenleving. Waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen welke zorg en ondersteuning zij wensen. Waarbij slimme technologische oplossingen ondersteunend zijn. Daar werken we met iedereen samen aan in de gehandicaptensector. En nu is het moment waarop we jou willen bijpraten over de opbrengst tot nu toe en onze plannen voor de toekomst. En laten mee beleven tijdens het gratis congres Volwaardig leven op maandag 29 november 2021.
 
De dag is gevuld met inspirerende verhalen. We gebruiken deze voorbeelden in het werken aan de zorg van de toekomst. Nog beter passend voor mensen met een beperking, naasten en zorgprofessionals. Het congres is een bijeenkomst van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma startte 3 jaar geleden met de trajecten zoals Talentontwikkeling, Pilots cliëntondersteuning, Vakmanschap, Naasten in beeld, Complexe zorg, Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg en Begeleiding à la carte. Wat is de opbrengst van deze trajecten? En hoe gaan we daar samen vanaf 2022 mee verder? Hoe werken we samen aan de uitvoering van de toekomstagenda ‘zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’? 

Kom het bekijken en beluisteren op maandag 29 november 2021
Het online programma loopt van 13:00 uur tot 16:30 uur. Het congres is bedoeld voor mensen met een beperking, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, studenten, staf- en beleidsmedewerkers en bestuurders. Dit online programma is onderdeel van het hybride congres Volwaardig leven. Indien het fysieke congres in het NBC te Nieuwegein  komt te vervallen als gevolg van eventuele verdere aanpassingen van de coronamaatregelen, gaat dit online programma alsnog door.

Inloggen op het platform
Hieronder vind je de link naar het platform waarop het congres te volgen is. Je kunt vanaf 12:45 uur inloggen met je
e-mailadres. Om 13:00 uur starten we met het programma.
 

Naar platform livestream