Workshops en lezingen

Online

Er zijn twee rondes met workshops en lezingen. Bijna alle sessies worden twee keer gegeven. Dat staat er dan bij.

tekst tekst Workshop/lezing in het bijzonder geschikt voor cliënten en ervaringsdeskundigen

Talentontwikkeling

Titel: Cliëntenraad en het Kwaliteitskader | ronde 1 en ronde 2 tekst tekst
Type sessie: Lezing
Door wie: Jasper Boele, Het LSR.
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen  en naasten
Inhoud: 
Het huidige Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg loopt eind 2021 af. In deze lezing hoor je wat het Kwaliteitskader na vijf jaar heeft gebracht. En wat er vanaf 2022 gaat veranderen. Denk hierbij aan de nieuwe rol van de cliëntenraad in de praktijk. 

Titel: Praktijkopleiding als dagbesteding | ronde 1 tekst tekst
Type sessie: lezing
Door wie: Isabel Verleun en Kelly Steketee, Academie voor Zelfstandigheid en ervaringsdeskundigen Caron Landzaat, Jian Hartgrink, Chris Kamphues en Tamara Huisman
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten en zorgprofessionals
Inhoud: 
Dagbesteding inzetten door mensen met een beperking een praktijkopleiding op maat te laten volgen. Dit zodat zij kunnen doorgroeien naar de voor hen best passende plek. Hiervoor zijn drie brancheopleidingen ontwikkeld. Drie ervaringsdeskundigen ontwikkelden mee en volgden de opleiding. Zij ontdekten dat er meer mogelijk is dan je denkt als je mensen de tijd geeft. In deze sessie delen zij hun ervaringen.  

Titel: Een leven lang ontwikkelen in een begripvolle samenleving | ronde 2 tekst tekst
Type sessie: workshop
Door wie: Mieke van Opstal en Lotte van der Meer, Ieder(in)
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten en zorgprofessionals
Inhoud:
In dit programma word je meegenomen in de Toekomstagenda gehandicaptenzorg. Je krijgt informatie over ‘mee kunnen doen in de samenleving’ en het VN-verdrag. Daarnaast hoor je hoe mensen met een licht verstandelijke beperking zich kunnen ontwikkelen. Tijdens deze workshop luister je niet alleen, maar doe je ook actief mee.  

Titel: STERK in onderwijs | ronde 1 tekst tekst
Type sessie: workshop
Door wie: STERKplaats Nijmegen, LFB, STERKstudenten samen met de coach en stagiaire.
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals
Inhoud:
Op een LFB STERKplaats worden mensen met een verstandelijke beperking opgeleid tot ervaringsdeskundigen. STERK in onderwijs brengt het beste van twee werelden samen. Onderwijsinstellingen en LFB STERKplaatsen worden aan elkaar verbonden. Studenten met en zonder beperking leren met en van elkaar. Tijdens deze workshop nemen we je even mee in het werken op een STERKplaats en doen we een leuke ervaringsoefening. 


Naasten in beeld

Titel: Wat als ik het niet meer kan? | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Lezing
Door wie: Dickie van de Kaa, KansPlus 
Voor wie: naasten en andere geïnteresseerden 
Inhoud: 
‘Wat als ik het niet meer kan?’ is een digitaal hulpmiddel voor naasten. Met informatie, ervaringsverhalen en ondersteuningsmogelijkheden. Het hulpmiddel is samen met naasten ontwikkeld. In deze sessie krijg je een presentatie van het hulpmiddel te zien. 

Titel: De zorg: Waar moet ik zijn? | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Lezing
Door wie: Dorien Kloosterman, KansPlus 
Voor wie: naasten en andere geïnteresseerden 
Inhoud: 
Wanneer kun je gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels zijn er? Kan de gemeente ook een persoonsgebonden budget (pgb) weigeren? In deze sessie krijg je in begrijpelijke taal antwoord op dit soort vragen. Ook krijg je informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en cliëntondersteuning. En je hoort over hoe en waar je zorg en ondersteuning kunt aanvragen. 

Titel: Waar de helden zijn (sessie duurt 1,5 uur!) | ronde 2 
Type sessie: workshop en film duur 1,5 uur 
Door wie: Pieter Tiddens en Marike van Weelden, Eigen Werk Theaterteam en Jolanda Seinen, Kracht van Beleving
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, staf en beleid 
Inhoud:
‘Waar de helden zijn’ is een documentaire die gaat over het leven met een kind met ernstige meervoudige beperkingen. Het is het vervolg op de theatervoorstelling ‘Lastige ouders’. Na het kijken van de documentaire ga je met de makers in gesprek. 


Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg

Titel: De Innovatie-Route voor duurzaam gebruik van zorgtechnologie | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Workshop
Door wie: Johan Vesseur, Vilans
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud: 
De Innovatie-Route helpt zorgorganisaties bij toepassing en duurzame inzet van zorgtechnologie. De Innovatie-Route bevat praktijkkennis, hulpmiddelen en instrumenten. In deze sessie krijg je een eerste versie te zien. Uiteraard kun je vertellen wat je van deze eerste versie vindt en hoor je over de verdere ontwikkeling.

Titel: Techniek in de nieuwbouw: cliënten en projectleiders aan het woord | ronde 1 en ronde 2 tekst tekst
Type sessie: Workshop
Door wie: Nina Huijboom, InteraktContour, Rick Nelissen (SGL) 
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud: 
Ga samen met ons mee op bewonersreis. Aan de hand van twee nieuwbouwprojecten van zorgorganisaties InteraktContour en SGL. Je krijgt prikkelende stellingen en video’s te zien over hoe je tot een goede nieuwbouwwoning komt. Zo leer je over valkuilen, missers en belangrijke aandachtspunten. Vooral als het gaat om het samenwerken met cliënten en medewerkers bij de toepassing van techniek. Aan het einde van deze workshop krijg je een stappenplan mee om technologische vernieuwingen in nieuwbouw toe te passen.

Titel: Zelf koken met de Kookapp | ronde 1 tekst tekst
Type sessie: Workshop
Door wie: Annette Barreveld, Amerpoort en Reinaerde; Maartje Neefjes, Reinaerde
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten en zorgprofessionals 
Inhoud: 
Met de Kookapp kunnen mensen met een beperking op een leuke manier (beter) leren koken. Wil jij weten hoe deze app werkt? Kies dan voor deze workshop die wordt begeleid door cliënten en kookboekenschrijfster Joke Boon. 

Titel: Contact op afstand?...Juist nu! | ronde 2 tekst tekst
Type sessie: workshop
Door wie: Erwin Meinders, Severinus en Rieneke Sterken, adviseur Implementatie Innovatie impuls
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud: 
In deze sessie ga je met elkaar in gesprek over de ervaringen en inspirerende voorbeelden van organisaties die (offline) zorg combineren met contact via technologie. Je leert hoe je contact op afstand waardevol maakt bij jouw organisatie, zodat je zelf actief aan de slag kunt.


Begeleiding à la carte

Titel: Support Team STeam voor complexe zorgvragen | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Lezing
Door wie: Maaike Kort-Meinster en Ben Tieleman, Hartekampgroep
Voor wie: zorgprofessionals 
Inhoud: 
Voor complexe zorgvragen heeft de Hartekampgroep het ondersteuningsteam STeam opgericht. In deze sessie hoor je over hun ervaringen en manier van werken. 

Titel: Nieuwe stappen zet je samen | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Workshop
Door wie: Bert Ramakers en Yolanda Vanderheijden, Stcihting Ophovenerhof en Lotte de Bont, Oro
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud:
Hoe kun je nieuwe woonideeën vormgeven MET bewoners en naasten: Minder vertellen, meer luisteren en kijken. Een confrontatie met de manier waarop vaak zorg wordt ingevuld; niet samen maar voor.

Titel: Ontwerp een omgeving die gezond maakt | ronde 1 tekst tekst
Type sessie: Workshop
Door wie: Annelies Mulder, Ipse de Bruggen en architect Andrea Möhn
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid 
Inhoud: 
Ipse de Bruggen verandert met architecten en ontwerpers de woon- en leefomgeving van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Doel is om hun kwaliteit van leven verbeteren. In deze inspiratiesessie leer je als ontwerper te denken. Je ontwerpt een omgeving die aansluit bij je cliënt. Creativiteit en anders denken verplicht!

Titel: Koersen op waarden | ronde 1 tekst tekst
Type sessie: workshop
Door wie: Marjoleine Vosselman, Meike Heessels, Maaike Hermsen en Diana Rodenburg, BPSW, HAN, SiZa
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten en zorgprofessionals
Inhoud:
Professionals in de gehandicaptenzorg hebben soms met grote of kleine dilemma’s te maken. Het is dan niet zo duidelijk wat het goede is om te doen. De ethische code en het waardenkompas kunnen hierbij helpen. 


Complexe zorg

Titel: Taskforce | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Lezing
Door wie: Julia Driessen en Gertjan van Broekhoven, VGZ Zorgkantoren
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid en andere geïnteresseerden
Inhoud: 
Kom meer te weten over de werkwijze van de Taskforce. In de bijbehorende regionale overleggen zoeken zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners en zorgkantoren samen naar een passend zorgaanbod. 

Titel: Integraal zorgaanbod voor mensen met NAH en een (zeer) complexe zorgvraag (NAH+ en NAH++) |
ronde 1 en ronde 2 tekst tekst

Type sessie: Lezing
Door wie: Arjan Maasland, Zilveren Kruis Zorgkantoor; Jaap van der Pol, Interakt Contour en Stijn Wopereis, Siza.
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud:
Welk zorgaanbod is nodig voor mensen met NAH die een extra (zeer) complexe zorgvraag hebben? Na deze lezing weet je meer over dit zorgaanbod en de benodigde samenwerking. Ook leer je over de overeenkomsten en verschillen tussen NAH+ en NAH++.

Titel: De zoektocht naar (maatwerk)zorg voor Flip! | ronde 2
Type sessie: workshop
Door wie: Miranda van de Hout, Just-is
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud:
Hoe verloopt de jarenlange zoektocht naar de juiste zorg (juiste bejegening en plek) voor een autistische zoon met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag? Moeder en cliëntondersteuner doorlopen deze hobbelige weg van onvermogen en crisis tot nu, een maatwerkplek. Een belangrijke les? Eerder zorg op maat, maakt een maatwerkplek overbodig. 


Pilots cliëntondersteuning

Titel: Doen wat nodig is: de Casemanager Hersenletsel werkt! | ronde 2
Type sessie: Lezing
Door wie: Judith Zadoks, Harold Vernhout en Ilse Claessen, Casemanagers hersenletsel
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid en andere geïnteresseerden
Inhoud: 
Tweehonderd mensen met hersenletsel en/of hun naasten worden ondersteund door een Casemanager Hersenletsel. Cliënten, naasten, verwijzers, zorgverleners, zorgkantoren: allemaal zijn ze enthousiast. Wat zijn de succesfactoren van de Casemanager Hersenletsel en hoe kunnen we deze breder benutten? Je hoort het in deze lezing.

Titel: Het ei van Columbus: oplossingen voor knelpunten in passende zorg | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Workshop
Door wie: Mirjam Mejout (MEE Amstel en Zaan) en Marloes de Ruiter ('s Heeren Loo)
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud: In de afgelopen twee jaar hebben de Netwerkgidsen (gespecialiseerde cliëntondersteuners voor de doelgroep (L)VB+) heel wat cliënten en verwanten bijgestaan in hun zoektocht naar passende zorg. Tijdens deze zoektocht zijn knelpunten geïnventariseerd die het vinden van passende zorg in de weg staan. In deze sessie laten we zien welke knelpunten we tegenkomen en gaan we samen aan de slag met mogelijke oplossingen.

Titel: Pilot Copiloten: Meer balans voor gezinnen met een kind met ZEVMB | ronde 1 
Type sessie: lezing
Door wie: Carien van Hooff, Wij zien je wel – pilot Copiloten
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud:
Ouders en Copiloten werken samen om meer rust en balans voor alle gezinsleden te creëren. Het gaat hierbij om families met een kind met zeer ernstige en verstandelijke meervoudige beperkingen (ZEVMB). Copiloten ondersteunen onder andere bij regelwerk en zijn een luisteren oor. Hierdoor voelen ouders zich gesteund in hun zware taak. In deze sessie hoor je hoe deze pilot werkt in de praktijk.

Titel: Levensloopbegeleiding organiseren voor mensen met autisme | ronde 2
Type sessie: Workshop
Door wie: Willeke van den Hoek, Vanuit Autisme Bekeken 
Voor wie: staf en beleid en andere geïnteresseerden 
Inhoud: 
Levensloopbegeleiding is ondersteuning op alle levensgebieden voor mensen met autisme. De persoon kan hier zijn hele leven gebruik van maken. Ook kiest hij zelf zijn levensloopbegeleider. De manier van organiseren gaat anders dan normaal. In deze sessie hoor je over de mogelijke problemen en oplossingen wanneer gemeenten dit willen organiseren. 

 

Vakmanschap

Titel: Interprofessioneel onderwijs: mbo-, hbo-, wo-studenten samen in de klas | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Lezing
Door wie: Dinette van Timmeren, Hanzehogeschool i.s.m. studenten: Cheyenne Fernando, Ludivine Wes en Joas Nauta.
Voor wie: alle geïnteresseerden
Inhoud: 
Hoe bereid je studenten goed voor op het samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking? Door studenten met verschillende opleidingsachtergronden te leren om vanuit één visie en één ondersteuningsplan interprofessioneel samen te werken. Tijdens de lezing vertelt een docent samen met studenten (mbo, hbo en wo) over dit unieke onderwijs. 

Titel: In gesprek over aantrekkelijk werk | ronde 1 en ronde 2
Type sessie: Workshop
Door wie: Sibrenne Wagenaar, Link2Learn en Marc Coenders, Leerarchitectuur
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid 
Inhoud: 
Wat maakt het werk in de gehandicaptenzorg aantrekkelijk? Het afgelopen jaar heeft Link2Learn daar met zestig zorgprofessionals over gesproken. Je hoort de resultaten en gaat in gesprek over wat aantrekkelijk werk voor jou betekent. Onder andere met de hulp van stellingen en cartoons. Je gaat het hebben over teamwerk, tijd om te reflecteren en waar een goede werkgever aan moet voldoen. 

Titel: In gesprek met de ambassadeurs!| ronde 2
Type sessie: workshop
Door wie: Ambassadeurs gehandicaptenzorg Sabrina Alleman en Meerie Mulder
Voor wie: alle geïnteresseerden  
Inhoud:
Waarom zijn ambassadeurs belangrijk in de gehandicaptensector. Tijdens deze workshop delen we ervaringen en drijfveer met elkaar.


Overig

Titel: In gesprek met Eva Eikhout | ronde 1  tekst tekst
Type sessie: Workshop
Door wie: Eva Eikhout
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid 
Inhoud: 
Eva Eikhout is in 1996 geboren (met een grotendeelse afwezigheid van armen en benen), studeerde Communication & Multi Media Design en startte daarna haar eigen communicatiebureau. Ze werkte onder andere voor BNNVARA en won in december 2019 de VIVA400 publieksprijs. Eva brengt maatschappelijke kwesties op een humoristische manier aan het licht. Zij inspireert door te vertellen over de hindernissen die zij doorstaat wegens haar lichamelijke beperking in combinatie met rake zelfspot.

Titel: Toekomstagenda Gehandicaptenzorg | ronde 1 tekst tekst
Type sessie: lezing 
Door wie: Brigitte Verhage, Ministerie van VWS 
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid  
Inhoud:
In deze lezing krijg je informatie over de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. Je hoort over belangrijke onderwerpen en hoe dat aan te pakken. De Toekomstagenda is het vervolg op het programma Volwaardig leven. In deze lezing doe je ook zelf actief mee. Dit door minister voor één uur te zijn. Welke keuzes zou jij de komende vier jaar maken in de gehandicaptenzorg? En in hoeverre komt dat overeen met de Toekomstagenda?  

Titel: Eigen regie: Waarom is dat zo belangrijk? | ronde 1 tekst tekst
Type sessie: Lezing
Door wie: Petri Embregts, Tilburg University en Ad van Ginneken
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten en zorgprofessionals
Inhoud: 
Wil je meer weten over het belang en de betekenis van eigen regie in het leven van mensen met een verstandelijke beperking? Prof. Petri Embregts vertelt er in deze lezing over. Daarnaast gaat zij in gesprek met ervaringsdeskundige en co-onderzoeker Ad van Ginneken. Ook aan de slag met eigen regie? Tijdens deze lezing hoor je over kennisproducten van de Academische Werkplaats. Denk aan een vragenlijst en een onderwijsmodule. 

Titel: Een klankbordgroep, (hoe) werkt dat? | ronde 2tekst tekst
Type sessie: workshop
Door wie: ervaringsdeskundigen
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid
Inhoud:
'Niet praten over ons, zonder ons'. Iedereen is het eens met deze uitspraak. Maar hoe werkt dat in de praktijk? De klaknbordgroep Volwaardig leven bestaat uit zestien ervaringsdeskundigen. Zij gaan vier keer per jaar in gesprek met de overheid over de gahndicaptenzorg. In deze sessie vertellen zij wat hierin wel en niet goed heeft gewerkt. En wat de klankbordgoep allemaal heeft opgeleverd. Kom luisteren en stel vooral ook je eigen vragen.